TV Sending fra Vinjarmoen, Dokka 24.-25. juni 2017