IKKE I BRUK (Husk gjøre om alias)

Gjøre om nyhet til noe annet.....